Alege un material didactic de limba franceză pe măsura nevoilor tale

       Limba franceză este una dintre cele mai frumoase limbi. Majoritatea elevilor o aleg ca a doua limbă de studiu, iar mulți continuă să o studieze și la facultate. La fel ca engleza sau germana, aceasta aproape că devine una dintre cele mai vorbite limbi la nivel internațional, fiind mult apreciată. Pe piața muncii, persoanele care știu cel puțin două dintre aceste două limbi sunt foarte căutate de către angajatori și reușesc, într-un timp foarte scurt, să-și găsească un loc de muncă foarte bine plătit. Așa că, nu mai sta pe gânduri, și continuă să înveți această limbă într-un mod conștiioncios, cum ai făcut și până acum, și vei vedea că-ți va fi de mare folos pe viitor.

       Noi, echipa Delfin, ne-am gândit să-ți sărim în ajutor cu o selecție a celor mai importante și conforme instrumente didactice de limba franceză pentru clasa a X-a, pe care să ți le pune la dispoziție. Astfel, pe pagina noastră online, găsești, acum următoarele manuale de franceza clasa 10 dedicate nivelului tău de studiu:

  1. Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Sirejols, Champion 1. Méthode de français. Livre de l’élève. Nouvelle édition, Paris, Cle International, 2018.
  2. Dan Ion Nasta, Crescendo. L2. Méthode de français. Manual de limba franceză clasa a X-a, București, Sigma, 2011.
  3. Marian Popa, Angela Soare, Limba franceză. L2. Limbă modernă. Manual pentru clasa a X-a, București, Humanitas, 2011.
  4. Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu, Limba franceză. Limba modernă 2. Manual pentru clasa a X-a, București, Corint, 2008.
  5. Marian Popa, Angela Soare, Limba franceză. L1. Limbă modernă. Manual pentru clasa a X-a, București, Humanitas, 2008.
  6. Dan Ion Nasta, Limba franceză. Porte-bonheur. Limba modernă 1. Manual pentru clasa a X-a, București, Corint, 2005.
  7. Viorica-Aura Pauș, Rodica Mladinescu, Dan Ion Nasta, Limba franceză. Premiers plans. Manual pentru clasele a IX-a și a X-a SAM (Școala de Arte și Meserii), București, Didactică și Pedagogică, 2004.

     Fiecare manual de franceză de clasa a X-a are un conținut gândit și structurat conform programei școlare și este avizat de către Ministerul Educației și Cercetării. Acestea sunt structurate în mai multe unități de învățare, au mai multe teme și subteme favorizând dezvoltarea unor competențe specifice, în funcție de nivelul de limbă studiat, după cum urmează: identificarea ideilor esenţiale dintr-un text de complexitate medie;deducerea din context a înţelesului unor elemente necunoscute dintr-un mesaj audiat; redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, pagini de jurnal; prezentarea succintă – oral sau în scris – a unui eveniment sau a unor experienţe personale, utilizând elemente de descriere şi naraţiune; exprimarea poziţiei faţă de opiniile exprimate în cadrul unei discuţiil; redactarea unor mesaje de răspuns în care; reducerea unui paragraf la ideea esenţială; reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici sau a unor fragmente de text; înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris sub formă de notiţe si prelucrarea lor. Elevii vor achiziționa și își vor consolida cunoștințele legate de funcțiile comunicative, precum și de elementele de construcție ale comunicării, în categoria căreia intră elementele fonetice și lexicale (cuvinte, sintagme, sinonime, antonime), respectiv elementele gramaticale (adjectiv, pronume –posesiv, demonstrativ, relativ, nehotărât, verbul- mod indicativ, condițional, subjonctiv, infinitiv, adverbul și gradele sale de comparație, prepoziții, conjucții).

      Manualele conțin și o gamă variată de exerciții care să facă ora mai dinamică și să contribuie semnificativ la consolidarea și fixarea noilor informații primite de către elevi în decursul fiecărei ore. Răsfoind oricare dintre manualele amintite mai sus veți întâlni exerciții de identificare; exerciţii de selectare a ideilor principale dintr-un text (oral sau scris) ; exerciţii de desprindere/ înţelegere a ideilor dintr-un text oral sau scris; exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; exerciţii de completare de propoziţii; texte lacunare, formulare, expunere / prezentare sub formă de monolog; exerciţii de formulare de corespondenţă personală/oficială (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare, carte poştală, invitaţie, cerere de informaţii); exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţă în faţă sau telefonică), interviu, mesaj, joc de rol, discuţie; exerciţii de traducere şi retroversiune(pornind de la paragrafe / texte simple); exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional, luare de notiţe.

        Pentru a vă forma o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de franceză de clasa a X-a, deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere. Din orice categorie veți  face alegerea, orice instrument didactic veți comanda, noi vă garantăm că veți fi mulțumit.