Alexandru Averescu

Alexandru AverescuNotițe zilnice din războiu 1916-1918

Astăzi  s'a  strămutat  Cartierul  Armatei Ia  Bușteni. Eu am hotărât sa plec mâine.
Pe Ia ora unu sunt inștiințat prin telefon să nu  plec  până  nu voiu vedea un  ofițer  dela Marele  Cartier  General,  care  va aduce un ordin extra-urgent.

Pe  la  ora  3 ½  sosește  Căpitanul   Cezarescu,  și-mi aduce știrea   că  Turtucaia   a   fost   Iuată   de   bulgari;   că  tot materialul nostru de acolo este pierdut; că trupele în parte sunt luate de bulgari, în parte debandate. Figura sa reflecta consternarea dela Marele Cartier  General.
Mi-a cerut impresia. I-am spus că nu văd consecințe grave, da, că, după mine, cauza este faptul că s'a  jonglat  cu  organizarea armatei. S'au creiat unități nouă prin diluarea celor existente; iar pe de altă parte, confundându-se  acoperirea  mobilizarei și concentrarea cu operațiunile propriu-zise, s'au amalgamat unitîțle. I-am adus exemplu Divizia IV-a în care  aveam  o  singură  brigadă  constituită,  iar  restul  Diviziei  era  compus  din 2 regimente de rezervă și 4 batalioane răslețe, din diferite regimente  pe cari  nu știu  cum  le  vom  putea înjgheba  la  un loc.

lata compunerea Diviziei a IV-a, dupa ordinea de  batae  pentru mobilizare:

  • Regimentul 6 Vânători.
  • Brigada 8 infanterie, aparținând prin organizațiune Diviziei.
  • Regimentul Mihai Viteazu Nr. 6. Regimentul llfov Nr. 21.
  • Brigada 34 de infanterie, a se organiza pe timpul mo­bilizarei cu:
  • Regimentul 46 de rezervă Și Regimentul 61 de rezervă.
  • Brigada 7 inf. (a 3-a în Divizie) a se improviza cu: Batal. 1 din Regimentul 5 lnfanterie.
  • Batal. 2 din Regimentul 20 lnfanterie.
  • Batal. 1 și 4 din Regimentul 22 lnfanterie.
  • Batal. 1 din Regimentul 2 Grăniceri.

Căpitanul  Cezarescu  mi-a  adus  ordinul   de   a   porni cât mai  repede  Divizia  V-a  înapoi,  pentru  a  întări  rezerva  generală.
A intrat groaza în comandamentul suprem. Teama unei invazii hulgare dincoace de Dunăre este mărită, după spusa Căpitanului   Cezarescu,   de știrile  alarmante,   ce  le primește și trimite necontenit Primul Ministru. 
În  ceea  ce  privește  luarea  Diviziei  V-a,  uitasem   să   notez  că din ziua de  22,  am  primit  ordinul  ca  din  brigiizile  de  rezervă, din  toate  Diviziile  Armatei,  să  formez  două  Divizii,  pe care sa le țin în zona Armatei, la dispozitiția  Marelui  Cartier General.

Simptome din cele mai ingrijitoare. Conform ordinelor primite dela Marele Cartier General, alaltăeri, s'a  strămutat  zona  de  adunare  dincolo  de  frontieră, eri s-a defalcat o treime din forțe pentru a le face să intre în rezerva generală; azi se trimite o Divizie, în  grabă în marș!*) Naște întrebarea   firească dacă  nu  s'ar   fi  desfășurat  lucrurile mai  fără  sbucium,  făra   nenorocita   stramutare   a   zonei  de  adunare?!

Un lucru mi se pare curios.
Înainte de plecare din Craiova, am văzut în ziua de  20  August, pe Colonelul Vlădescu, care mi-a spus că trupele noastre au intrat în Sibiu.
În comunicatul de eri, văd că trupele noastre dela
Schellemberg au fost bătute de artilerie, situată la Nord. Ori Schellemberg-ul este la Sud-Est de Sibiu; atunci, sau nu a fost luat Sibiul sau ai noștri au fost respinși din el.
Căpitanul Cezarescu spune și el ca știa de luarea Sibiului, dar comunicatele nu anunțau aceasta.

Și Generalul Popovici I. și Colonelul Vladescu mi-au vorbit de o panică a trupelor pe Valea Oltului, axa principală de mișcare. Ordinea a fost restabilită numai decât, pentru că  nu era nici un atac. Nu știu daca s'ar  fi  restabilit  ordinea  așa  de ușor, în caz că panica s'ar fi datorit unui atac real.
Știu de  o  panică  dela  Cireșu  (N.  Turnu  Severin);  am vorbit chiar cu ofițerul în sarcina căruia este pusa acea panică (Locotenent de rezervă Zaharia).
Să nu fie cu Sibiul ceva neplăcut?