Alexandru Averescu

Alexandru AverescuNotițe zilnice din războiu 1916-1918

Astă noapte am fost  bombardați  de  un  dirijabil,  care  a  lasat vreo 19 bombe.  A  făcut  mici stricăciuni în  gară.  Efectul a fost mai mult moral decât material. A impresionat pe civili și chiar pe militari.

Astfel,  eu  aveam  intențiunea să  stau  foarte   puțin la  Ploești și voiam  să  mă  mut  fie  Ia  Băicoiu,   fie la Florești.  Vorbisem deja de mult cu M. Cantacuzino în această privință. Generalul Cristescu, șeful  meu  de  stat  major,  s'a   arătat   nepartizan   al acestei  idei,  spunându-mi,  că  ar  fi  bine  să  stăm cât   mai   mult în Ploești și când ne vom muta  să  ne  ducem  iarăși  într'un  punct unde să stăm mai mult. Foarte judicios.  Strămutarea  Cartierului unei Armate  este  o  chestiune  complicată și  deci  stabilitatea  lui este ceva de dorit. Astăzi însă, în urma bombardării, toți, inclusiv Generalul  Cristescu,  găsesc  de  prisos  că  să  mai  stăm  în  Ploești și că ar trebui să ne strămutăm cât mai neîntarziat !

Am plecat la Brașov. La Sinaia am găsit Cartierul  General al Corpului II. Am vorbit cu Generalul Cotescu asupra strămutării zonei de adunare.

Am luat  masa  cu  ofițerii  Cartierului, între  cari  am  găsit pe Dl G. Diamandi.

S'a vorbit în timpul mesei de gloanțele dum-dum, întrebuințate, zice-se, de unguri. Fel de fel de păreri, din cele  mai feroce și mai sălbatice au fost emise. Mai  cu  seamă  Comisarul regal gasește că nu e nimic mai judicios și eficace ca procedeul represaliilor.

G.  Diamandi   și-a   exprimat   parerea,  că  Guvernul   nostru să  anunțe   pe  cel  austriac și  german,   ca vom  întrebuința și noi astfel de gloanțe și pentru ca să afle soldații dușmani  despre aceasta, să Ii se  arunce  publicațiuni  din  aeroplane. Sper că soldații  unguri și  germani,  de   frica   represaliilor   vor   asculta de   înștiințările   noastre și  vor  nesocoti  ordinele șefilor lor!...

La Brașov am găsit Cartierul General al Divizieii  IV-a, General Burghele și Colonel Iacobini, șeful de Stat Major. Foarte bună impresie.  Din  cele  ce  am  văzut și mi  s'au  spus,  am  ajuns la  concluzia  că  ungurii  nu  au  avut   nici   cea   mai mică  intenție de a rezista la invazia noastră în  această regiune și că  au  fost respinși   înainte   de   a   putea    evacua    în  regulă  orașul.  Trupa a fost în grabă echipată cu efecte bune și a aruncat pe cele vechi. Furgoane încărcate au rămas părăsite în curtea cazarmei.

S'au gasit cantităși enorme de zahăr, făină, efecte militare numeroase și intr'o uzină, organizată pentru uzul militar, mii de proectile  de  artilerie de diferite  calibre,  în  curs  de  fabricașiune. Totul  în  părăsire !  Ceea  ce eri   era   plin  de  viașă  și  activitate febrilă, astăzi pustiu! Teribil lucru este războiul !

Cu mintea deci Ia imaginea sfântă  a ROMÂMIEI MARI, ce va răsări de pe urrna vitejiei noastre, insufletiți de credința nețărmurită către Steag și Rege, îmboldiți de  pildele  marețe  ale  stramoșilor  noștri: Ofițeri, subofițeri, caporali și soldați.

În fața vrăjmașului, până Ia  desavarșita  lui  răpunere, să nu existe decât un gând, decât un strigăt:

,,lnainte cu Dumnezeu pentru dreptul Neamului".

Comandantul Armatei Il -a

General (ss) AVERESCU