Căpitan aviator Alexăndreanu Vasile

Căpitan aviator Alexăndreanu VasileDespre evenimentele din Odessa

"...Subsemnatul, căpitan aviator Alexăndreanu Vasile, găsindu-mă în Odessa, atașat Școalei de Aviație - cu ocazia ultimelor evenimente petrecute în această localitate - evenimente ce au determinat arestarea tuturor ofițerilor români aflați aci în interes de serviciu - subsemnatul reușind să înlătur arestarea mea - fugind travestit, supun prezentul memoriu Marelui Cartier General - în care încerc să arăt în chip cât mai lămurit și mai luminos perindarea tragicelor evenimente ce s-au desfășurat în chip aproape fulgerător - dând oarecare relațiuni ce pot fi prețioase și ar servi în măsurile ce MCG ar putea lua în acțiunile noastre viitoare...
În ziua de 7 ianuarie încep primele simptome ale unei mișcări bolșevice, de data asta mai bine organizată și mai hotărâtă de a da lovitura decisivă, pentru luarea orașului din mâinile ucrainenilor... În această zi bolșevicii anunță o mare manifestație a lumii proletariate din Odessa, la care iau parte și dezertorii noștri, în număr de aproximativ 600. Scopul era de a impresiona Rada Ucraineană și a o hotărî de a ceda de bună voie destinele orașului, fără a mai încerca vreo rezistență.
Cu toată această liniștită amenințare din partea bolșeviclor, Rada Ucraineană nu s-a lăsat deloc impresionată, ba chiar mai mult încă - a atras atențiunea organelor conducătoare bolșevice că cea mai mică încercare de tulburare a ordinii în oraș va fi imediat și cu toată rigoarea reprimată.
Manifestația a avut loc în liniște și fără niciun incident.
Dezertorii noștri, în majoritate ovrei și șofeuri - cu stindarde revoluționare pe care stăteau scrise dureroasele cuvinte „Jos Regele Ferdinand!”, „Jos Guvernul oligarhic și trădător!”, „Trăiască armata revoluționară română!” - își plimbau impertinența și crima lor nesocotită sub ochii noștri îndurerați - incapabili de a putea răspunde infamiilor lor provocatoare.
În această chinuitoare zi - pe care orice bun român nu o va putea niciodată uita - dezertorii, acești fii netrebnici ai României, in corpore mergând la spitalele românești nr. 1, 2 și 3 și terorizând pe medicii spitalelor cu împușcarea și aruncarea așezămintelor în aer, i-au silit să lase liber pe răniți, care în majoritate erau cu rănile nevindecate, de a manifesta cu ei pe străzile Odessei, purtând trupurile lor sfâșiate pe pământul sfânt al țării și pentru o cauză mare și dreaptă - acum abia susținute de cârjele lor sub povara grea și rușinoasă a unei întreprinderi silite, pe care conștiința lor simplă și vitează de soldat se simțea că o repudiază; aceasta petrecându-se sub văzul străinilor consternați și privirilor noastre îndurerate...


La o săptămână, adică în ziua de 15 ianuarie, bolșevicii, în legătură cu evenimentele ce se petreceau în Basarabia, adică intrarea trupelor române, somează Rada Ucraineană de a le ceda orașul fără luptă. Rada refuzând în chip categoric, lupta se încinge.
Bolșevicii, superiori în număr, în majoritate matrozi, ouvrieri plătiți câte 30 ruble pe zi, ajutați de artilerie de câmp, pe care o instalaseră pe străzi și de aceea după cuirasatele Sinope, Rostislav, Almaly și Gândul lui Mercur, care acesta din urmă ucrainean, dar trecut și el de partea bolșevicilor - după două zile și două nopți de lupte îndârjite și furioase reușesc să rămână stăpâni pe oraș în dimineața zilei de 17..."